SHL kuća

Lepenička 89, 71210 Ilidža - Sarajevo

Tel: +387 33 773 000, E-mail: seminari@shl.ba

SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: office@shl.ba

Omladinsko obrazovanje

Napraviti bilo kakvu društvenu promjenu ogroman je izazov, pogotovo mladim ljudima koji često misle da nemaju nikakve moći niti utjecaja na društvo. Međutim, upravo neformalno obrazovanje pruža mladima priliku da nauče kako preuzeti inicijativu, kako uključiti zajednicu i kako napraviti značajnu promjenu.

Možda najvažnija promjena koju možete vidjeti jest upravo ona u mladima koji sudjeluju u seminarima. Neformalno obrazovanje razvija karakteristike i vještine kao što su predanost, odgovornost, solidarnost, društvena osviještenost, kreativnost, kritičko razmišljanje, pregovaranje, planiranje, znatiželja, entuzijazam, samopouzdanje i mnoge druge.
Seminari omladinske Fondacije Schüler Helfen Leben podijeljeni su na tri razine, i to za mlade koji nemaju iskustva u društvenom angažmanu (Stand Up), za mlade koji su aktivni u zajednici i žele unaprijediti svoje vještine (Move On), te za mlade profesionalce u civilnom sektoru (Power Up). 

Seminari su osmišljeni da na zabavan i neobičan način mlade upoznaju sa svim mogućnostima angažmana u našem društvu. Naša želja jest da mladi tijekom seminara, uz inspiraciju, motivaciju i kreativnost, uvide kako je promjena uistinu moguća i da svatko može aktivno pridonijeti unaprjeđenju zajedničke životne sredine i stvaranju novih prilika za mlade. Naši treneri/ice su iskusni profesionalci u neprofitnom sektoru, kao i mladi aktivisti/kinje, koji iza sebe imaju uspješne aktivnosti, projekte, kampanje i organizacije, te kao takvi mogu ponuditi mnogo više od teorijskog učenja. Njihova iskustva, primjeri i hrabrost da preuzmu inicijativu u našem društvu potiču inspiraciju i motivaciju nakon koje rijetko tko može ostati pasivan. Sastavni je dio seminara i praktična aktivnost (zajednička ili individualna), koja mladima omogućava da odmah na seminaru primjene usvojena znanja.

Naši seminari povezuju različite mlade ljude iz čitave Bosne i Hercegovine, koji uspostavljaju nova poznanstva i dugogodišnja prijateljstva, te se angažiraju u svojoj zajednici, a neki od njih su upravo nakon naših seminara započeli karijeru u neprofitnom sektoru.


Sve troškove sudjelovanja na seminarima (smještaj, hranu i putne troškove) snosi Fondacija Schuler Helfen Leben.