SHL kuća

Lepenička 89, 71210 Ilidža - Sarajevo

Tel: +387 33 773 000, E-mail: seminari@shl.ba

SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: office@shl.ba

Omladinska politika

SHL-ov odjel Omladinska politika podupire izgradnju omladinskih kapaciteta kroz neovisan rad u nevladinim organizacijama, te stvaranje mreže aktivnih mladih koji će putem raznih mehanizama postati uključeni u sve procese donošenja odluka.

U samim počecima programskog djelovanja Schuler Helfen Leben se fokusirao na uspostavljanje mehanizama i prostora za ostvarenje prava mladih, kroz Vijeća/Savjete učenika i omladinske medije.

U periodu od 1998. – 2007. godine održali smo niz edukacija u bosansko-hercegovačkim školama, među prvima u Bosni i Hercegovini promovirajući ideju Vijeća/Savjeta učenika. Nakon intenzivnog terenskog rada s mladima iz čitave BiH, te na primjerima pozitivnih inicijativa, ali i prepreka, SHL je pripremio nekoliko priručnika o osnivanju Vijeća/Savjeta učenika, te pravima i obvezama učenika: „Hej! Šta čekaš? – priručnik za rad u vijeću učenika“; „Obori ih s nogu! – zbirka metoda za mlade timere“; „Prava učenika“. Početkom 2007. godine SHL je s predstavnicima vijeća/savjeta formirao „Asocijaciju srednjoškolaca u BiH“. ASuBiH je danas samostalna nevladina organizacija koja okuplja srednjoškolce iz čitave Bosne i Hercegovine, a njihove aktivnosti su usmjerene povećanju razine uključenosti srednjoškolaca u proces donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu, međusobno povezivanje članova Asocijacije, te zalaganje za poboljšanje položaja svakog pojedinog srednjoškolca u društvu, obrazovnom sustavu i svakom drugom pogledu. Omladinska fondacija Schuler Helfen Leben je u ulozi donatora i savjetnika Asocijacije srednjoškolaca u BiH.

Na području omladinskih medija počeli smo djelovati 1999. godine, te podržali uspostavljanje velikog broja školskih i omladinskih časopisa i web-portala s ciljem omogućavanja medijske platforme za mlade kako bi mogli slobodno pisati o svojim stavovima, problemima, potrebama i uspjesima. U tu svrhu organiziran je i niz edukacija o osnovama novinarstva diljem BiH, te pripremljena publikacija „Mediji u vašim rukama – priručnik za buduće novinare“. Početkom 2007. godine SHL je sa svojim aktivistama podržao osnivanje nevladine organizacije Omladinska novinska asocijacija u BiH. Danas se ONAuBiH izgradila u samostalnu omladinsku organizaciju koja iza sebe ima niz projekata koji su promijenili sliku omladinskih medija u Bosni i Hercegovini. Vodstvo organizacije su mladi lideri/ke iz čitave BiH koji promoviraju osnaživanje mladih kroz medije i stvaraju medijski prostor za mlade. Njihov omladinski časopis KARIKE, koji stvaraju mladi za mlade, nudi priliku svim zainteresiranim da pošalju svoje tekstove i fotografije, te na taj način učine svoje prve profesionalne korake u novinarstvu. Omladinska fondacija Schuler Helfen Leben je u ulozi donatora i savjetnika Omladinske novinske asocijacije u BiH.

Schuler Helfen Leben se od 2004. godine direktno i indirektno bavi problematikom „Dvije škole pod jednim krovom“, koja podrazumijeva jedan objekat (školu) sa dva nastavna plana i programa, gdje se učenici razlikuju isključivo po pripadnosti različitim etničkim grupama. Stajalište Schuler Helfen Lebena jest da se nastavni planovi i programi trebaju baviti kvalitetom obrazovanja, novim nastavnim metodama, te poticati toleranciju i suživot u BiH, a ne segregaciju što je slučaj sa „Dvije škole pod jednim krovom“. Kako bi ukazali na ovaj problem, 2009. godine objavili smo dokumentarni film „Dvije škole pod jednim krovom“, koji prikazuje škole u Mostaru, Travniku, Gornjem Vakufu/Uskoplju, Stocu, Vitezu i Bugojnu. (Film se nalazi na DVD-u, a možete ga pronaći i na YouTube).

Na temelju video materijala snimljenog prilikom stvaranja SHL-ovog dokumentarnog filma nastala je studija o segregaciji u obrazovanju pod istoimenim nazivom „Dvije škole pod jednim krovom“, pripremljena od strane Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Alumni asocijacije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS). Studiju možete preuzeti ovdje.

Za sva dodatna pitanja i informacija vezane za SHL-ov odjel Omladinska politika slobodno nas kontaktirajte putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na broj telefona 033 550 660.