SHL kuća

Lepenička 89, 71210 Ilidža - Sarajevo

Tel: +387 33 773 000, E-mail: seminari@shl.ba

SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: office@shl.ba

četvrtak, 17 Avgust 2017

10 omladinskih ideja podržano kroz FOA program u II kvartalu 2017. godine

 

U drugom kvartalu ove godine na adresu Fonda omladinskog angažmana ukupno su pristigle 32 projektne ideje. Tim multiplikatora i Fondacija SHL podržali su sljedećih 10 projekata:

 

Sport je moj izbor – Gacko 

Glavni cilj projekta jeste da se kroz sportske aktivnosti i edukacijom mladih ljudi i građana sa područja općine Gacko, preventivno djeluje, kako bi se spriječilo korištenje i zloupotreba droga i alkohola, i da se utiče na svijest mladih ljudi o kvalitetnijem, kreativnijem i zdravijem iskorištavanju slobodnog vremena. Aktivnosti uključuju kreativne i sprotske sadržaje.

 

Uljepšajmo našu sredinu – Donji Vakuf

Mladi u Donjem Vakufu žele urediti šetalište grada na način da poprave i ofarbaju klupe, ogradu mosta i da iscrtaju grafit. U projekat će uključiti lokalne vlasti koje bi izgradile nove stepenice i zasadili cvijeće na šetalištu.


Summer in the city – Žepče

Projekat obuhvata aktivnosti 4 dana. Realizovaće se kino na otvorenom, veče ulične zabave (žongleri i sl.) kao i festival omladinskih bendova. Projekat je realizovan uz podršku FOA i 2016. godine.

 

Omladinski park tolerancije – Teočak

Mladi iz Teočka žele stvoriti ugodnije mjesto za učenje, druženje i iskorištavanje slobodnog vremena. Oni žele stvoriti park tolerancije u kojem će u narednom periodu organizovati svoje aktivnosti te žele sve to prethodno predstaviti vlastima opštine. Rad volontera će biti praćen i potpomognut od strane članova koalicije za borbu protiv mržnje „Društvo bez predrasuda“ Teočak koji će, koristeći dosadašnja iskustva u radu sa mladima, pružati kvalitetnu podršku uspostavljanju i jačanju kapaciteta Omladinskog parka tolerancije, profesionalnom razvoju volontera kao i razvoju samog omladinskog rada, mladih i specifične lokalne zajednice kao što je općina Teočak .

 

Eko dani u Kladnju – Kladanj

Cilj projekta je uređenje izletišta u Kladnju i podizanje svijesti o važnosti ekologije. U aktivnosti je smješteno 5 radionica na različite teme koje se tiču ekologije, uređenje izletišta i projekcija eko filma. Kroz ovaj projekat mladi i djeca u Kladnju će urediti izletište kako bi stvorili adekvatan prostor u kojem će djeca, mladi, osobe sa poteškoćama u razvoju i drugi moći provoditi svoje slobodno vrijeme. Također mladi i djeca u lokalnoj zajednici nisu imali priliku da prisustvuju edukativnim radionicama koje će približiti brojne ekološke teme na vrlo zanimljiv, pristupačan, edukativan i eksperimentalan način.

 

Beach Volleybal - Čajniče

Mladi u Čajniču žele razviti svijest o važnosti aktivizma i riješiti problem nedostatka sportskih terena. Oni planiraju izraditi pješčani odbojkaški teren. Uključili su i lokalne vlasti i dobili njihovu podršku te učenike osnovne i srednje škole.

 

Promocija mira i zdravog načina življenja među mladima u Pazariću – Pazarić

Cilj projekta je uključiti što veći broj mladih u aktivnosti obilježavanja datuma iz mirovnog kalendara i na taj način raditi na očuvanju mira. U aktivnosti projekta spadaju radionice na temu mira i volonterska akcija. Projekat uključuje suradnju Vijeća roditelja, učenika osnovne škole (i područne škole) i nastavnike, kao i inkluzija socio ranjivih grupa.

 

Zvuci klasike – Banja Luka

Nagrađivani klavirista iz Banja Luke želi putovati u 10 gradova u Bosni i Hercegovini, održati koncerte klasične muzike i na taj način predstaviti važnost iste lokalnom stanovništvu. U svoju aktivnost je uključio domove kulture kao i radionice o historijatu pojedinih muzičkih dijela koja će izvoditi kao i diskusiju šta znači biti umjetnik u bh društvu danas.

 

Treći festival omladinskih pozorišta "Varoš fest 2017" – Kotor Varoš

Cilj je poboljšanje rada amaterskog pozovišta u Kotor Varošu.Organizovaće se festival na kome će se predstaviti mladi glumci i muzičari. "Varoš fest" ima za cilj da poboljša rad amaterskog pozorišta u Kotor Varošu, promoviše pozorišnu umjetnost, približi je publici i animira mlade da se amaterski bave kulturom. Sam festival je fokusiran na stvaranje mogućnosti i podsticaj mladima da se uključe u kulturne aktivnosti kroz zajednički glumački rad, sviranje, pjevanje i recitovanje. Da bi realizovao ciljeve festivala, Dom kulture će okupiti najmanje 80 mladih glumaca iz najmanje 8 bosanskohercegovackih pozorišta. Ovaj projekat je podržavan kroz FOA i prethodnih godina.

 

Pokrenimo mlade u Doboju – Doboj

Novoosnovana organizacija u Doboju želi da organizuje radionice za mlade u svom gradu kao i radnu akciju. Realizatori projekta željeli bi aktivirati mlade u svom mjestu i povećati vidljivost svoje organizacije.

 

Ako se neki od ovih projekata dešava u tvojoj blizini, budi slobodan/a da se pridružiš. Ukoliko imaš vlastitu ideju za aktivnosti u lokalnoj zajednici još uvijek je možeš predložiti za dobijanje finansijske i mentorske podrške kroz fond Omladinskog angažmana jer je naredni rok za prijavu projekata 30.09.2017. 

Novosti

Ostale novosti